Kepala Dusun - RT/RW

kadus

Muh. Basri

Kepala Dusun Sopa Ujung

Ketua RK 01 H. Maming
Ketua RT 01 Lampe
Ketua RT 02 Sampara
Ketua RK 02 Nera
Ketua RT 03 Kanto
Ketua RT 04 Ilyas
jamal

Jamal

Kepala Dusun Sopa Tengah

Ketua RK 01 H. Maming
Ketua RT 01 Lampe
Ketua RT 02 Sampara
Ketua RK 02 Nera
Ketua RT 03 Kanto
Ketua RT 04 Ilyas
kirman

Kirman

Kepala Dusun Bontorita

Ketua RK 01 H. Maming
Ketua RT 01 Lampe
Ketua RT 02 Sampara
Ketua RK 02 Nera
Ketua RT 03 Kanto
Ketua RT 04 Ilyas
samsuddin

H. Samsuddin

Kepala Dusun Cambangboko

Ketua RK 01 H. Maming
Ketua RT 01 Lampe
Ketua RT 02 Sampara
Ketua RK 02 Nera
Ketua RT 03 Kanto
Ketua RT 04 Ilyas